Prohlášení o ochraně osobních údajů

Firma Richard Minich BYTEX HOME si vysoce považuje důvěry svých klientů, je proto samozřejmostí, že veškeré Vaše osobní údaje považujeme za soukromé a důvěrné a uchováváme je v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Tyto údaje jsou bezpečně uloženy a samozřejmě se zavazujeme je neposkytnout třetím osobám. Jedinou výjimkou jsou externí dopravní služby, případně finanční instituce poskytující splátkový prodej, a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro doručení zboží klientovi. Osobní informace jsou jim ovšem sděleny jen v minimálním, pro uskutečnění smlouvy, nutném rozsahu.

Máte možnost také požádat o vymazání Vašich údajů z naší databáze zasláním e-mailu s požadavkem na zrušení účtu na adresu bytex@bytex.eu